Hovedside

Styret i Fusa samfunnshuslag 2022


Leiar: Arne William H. Larsen

Nestleiar:  Julia Tveit

Styremedlem: Robert Offerdal

Kasserar: Bård Ekeberg

Styremedlem: Sissel Skauge

Styremedlem: Eva Marie Andersen Hårajuvet

Styremedlem: Øyvind Nygård

Styremedlem: Svein Kristensen

Utleie: Erik Hult (Tlf. 47818898)


Vi leiger gjerne ut huset vårt!

Informasjon om når huset er ledig, prisar og kontaktinformasjon finn de på sida "Utleige".

Fusa samfunnshus har mykje utstyr som kan nyttast av dei som leiger huset. Noko av det vi har er:


  - Fullt utstyrt kjøkken

  - Dekkeservise til ca 200 personar

  - Kjølerom

  - Piano

  - Musikkanlegg

  - Mikrofonar, trådlause myggar

  - Prosjektor og lyd i Peisestove

  - Lerret

  - WiFi tilgang


Takk til Fusa Kraftlag  og SparebankenVest for tilskudd