Hovedside

Styret i Fusa samfunnshuslag 2020


Leiar: Arne William H. Larsen

Nestleiar:  Julia Tveit

Styremedlem: Robert Offerdal

Kasserar: Hans Vindenes

Styremedlem: Hans Egil Brekke

Styremedlem: Svein Kristensen

Styremedlem: Gudbjörg Osk Hjartardottir

Utleie: Erik Hult


Vi leiger gjerne ut huset vårt!

Informasjon om når huset er ledig, prisar og kontaktinformasjon finn de på sida "Utleige".

Fusa samfunnshus har mykje utstyr som kan nyttast av dei som leiger huset. Noko av det vi har er:


  - Fullt utstyrt kjøkken

  - Dekkeservise til ca 200 personar

  - Kjølerom

  - Piano

  - Musikkanlegg

  - Mikrofonar, trådlause myggar

  - Prosjektor

  - Lerret

  - WiFi tilgang


Takk til Fusa Kraftlag for tilskudd