Hovedside

Vi leiger gjerne ut huset vårt!

Informasjon om når huset er ledig, prisar og kontaktinformasjon finn de på sida "Utleige".

Fusa samfunnshus har mykje utstyr som kan nyttast av dei som leiger huset. Noko av det vi har er:


  - Fullt utstyrt kjøkken

  - Dekkeservice til ca 200 personar

  - Kjølerom

  - Piano

  - Musikkanlegg

  - Mikrofonar, trådlause myggar

  - Prosjektor

  - Lerret

  - WiFi tilgang


Styret i Fusa samfunnshuslag 2018


Leiar: Lennart Strøm

Nestleiar:  Hans Egil Brekke

Styremedlem: Arne William H. Larsen

Kasserar: Hans Vindenes

Styremedlem: Rune Hjelle

Styremedlem: Tord Magnus Mikkelsen

Styremedlem: Thomas Opsal


Takk til Fusa Kraftlag for tilskudd i 2016