Aktiviteter

Aktiviteter pr. januar 2019


 

Mandag:     Karate i sal (17:00 - 19:00)

                         Koret i peisestue (17:15-19:30)

Tirsdag:       Karate i sal (17:00 - 19:30)

                         Knivlaget

Onsdag:       Karate i sal (18:15 - 19:15)

Barnetrimmen

Torsdag:     Venjar Fotball (17:00-18:00)

Karate i sal (18:00-20:30) -

Kulturskule Peisestue 18:00 - 2030)

Fredag:        Ta kontakt for utleige.

Helg:             Ta kontakt for utleige.

 

Fusa Skule bruker klasserom, sal og garderober mandag til fredag på dagtid.

Link til lag og organisasjoner i tilknytning til huset:

$00